Реализирани проекти

DOWNLOAD

2002-2004 г. Автоматизирани системи за контрол и заплащане на достъпа на спирките за крайградски влакове, Украйна

lotteam

През периода 2002-2004 г. компанията ЛОТ Груп реализира серия такива автоматизирани системи в гр.Севастопол, гр.Одеса и гр.Лвов (Украйна).

Преди този период контрола и заплащането за влаковете се извършваше с проверка и продажба на билети непосредствено във влака и на каси с касиер. С това се занимава специализираната служба за контрол. Тази система беше малко ефективна, защото не позволяваше защита от фалшиви билети, нямаше точен отчет за пътникопотока, както и за билетите с отстъпка. Заради това се взе решение за внедряване на автоматизирана система за контрол на достъпа и заплащането на пътуването.

ЛОТ Груп разработи и внедри в съществуващата украинска железопътна система «Малва» програма, предназначена за контрол и заплащане на достъпа до спирки, гари и перони, а също така монтира необходимото оборудване (турникети и др.), което е собствено производство. Това беше нашият първи договор на държавно ниво за монтаж на турникети.

Контрола на достъп се извършва посредством преминаване през турникета  с помощта на превозен документ с баркод. Издаването и продажбата на билети за железопътният транспорт, които се използват за контрол на заплащането на пътуването в нашите системи, се осъществява от информационната система «Малва». Монтираното оборудване на пероните не само осъществява непосредствен контрол на преминаването, но и събира детайлна статистика, която се предава в системата «Малва».

гр. Севастопол, 2002 г.

ЛОТ Груп оборудва 2 автоматизирани пункта за преминаване и монтирани:

 • помещение на дежурния по перон – 1
 • турникети тип Трипод – 6
 • платформи за преминаване на пътници с ограничени възможности – 2
 • блокове за данни и управление на турникетите – 8
 • станционен сървър  – 1
 • мрежа за предаване на данни – 1
 • централен сървър – 1
 • автоматизирано работно място за администратора – 1
 • автоматизирано работно място за финансов отчет – 1

Използвани платежни средства – карта MIFARE®, билет с баркод.

Особеностите на проекта са:

 • монтаж на управляващ модул – компютри за промишлено приложение в термичен контейнер;
 • разположение на 70 метра от морският бряг;
 • температурен диапазон от —35°С до +65°С, монтаж на оборудването — на открито.

Въпреки специфичните климатични условия, морският климат и големият поток пътници, оборудването на компанията ЛОТ Груп доказа своето качество и надеждност. Системата за заплащане на пътуването на крайградските влакове в гр. Севастопол отлично функционира повече от 10 години.

гр. Одеса, 2003 г.

Бяха оборудвани 3 платформи собствено оборудване на ЛОТ Груп, а именно:

 • помещение на дежурния по платформа – 3
 • турникет тип «трипод» – 15
 • платформи за преминаване на пътници с ограничени възможности – 3
 • управляеми врати за пропускане на локалния транспорт – 3
 • блокове за данни и управление на турникетите– 18
 • станционен сървър – 3
 • автоматизирано работно място за дежурния – 3
 • мрежа за предаване на данни – 1
 • централен сървър – 1
 • автоматизирано работно място за администратора – 1
 • автоматизирано работно място за финансова отчетност – 1

Използвани платежни средства – карта MIFARE®, билет с баркод.

Особеностите на проекта са:

 • монтаж на управляващ модул — контролери собствена разработка;
 • температурен диапазон от —35°С до +70°С, монтаж на открито;
 • динамично управление на посоката на преминаване за пътниците.

Внедряването на системата за контрол на достъпа спомогна да се повишат икономическите показатели на спирките посредством премахването на несанкционираното преминаване през платформите, а също така се усъвършенства оперативното управление, благодарение на възможността  за контрол и отчет на потока от пътници.

гр. Лвов, 2004 – 2012 г.

На три платформи бяха монтирани:

 • помещение на дежурният по платформа – 3
 • турникет тип «трипод» – 12
 • платформи за пътници с ограничени възможности  – 3
 • блокове за събиране на данни и управление на турникетите– 15
 • станционен сървър– 3
 • автоматизирано работно място за дежурния – 3
 • мрежа за предаване на данни – 1
 • централен сървър – 1
 • автоматизирано работно място за администратора – 1
 • автоматизирано работно място за финансова отчетност – 1.

Още в първите месеци експлоатацията на системата доказа своята ефективност, увеличиха се икономическите показатели на станциите, увеличи се културата на обслужване на пътниците, има точна статистика на пътникопотока, което позволява усъвършенстването на оперативният контрол.

Особеностите на проекта са: температурен диапазон  от —40°С до +50°С, монтаж на оборудването на открито.

През 2012 г. системата беше модернизирана, електронните компоненти бяха сменени с нови, по-ефективни.

Всички тези системи доказаха своята ефективност по време на експлоатацията. Ние гарантираме ефективността на нашите системи и считаме за особенно важна високата надеждност на нашето оборудване, което безпроблемно работи при всякакви метеорологични условия и обслужва значителен поток от пътници.

2003 г. Система за контрол на служебните входове за станциите на метрополитена в гр. Харков, Украйна

През 2003 година ЛОТ Груп реализира първият проект за Харковският метрополитен – беше осъществена автоматизацията на 26 станции за контрола на служебните входове на станциите от Харковския метрополитен. В помещенията на станциите бяха поставени 47 турникета тип «трипод» срещу вандализъм с покриване на изискванията за компактност (във връзка с ограниченото пространство за проходи).

Особености:

 • Специализирани турникети с броячи;
 • Електромеханични турникети с функция «антипаника»;
 • Уникална система за бившето съветското пространство.

Експлоатацията на системата показа, че до 20% от пътниците са с карти за различни намаления или се возят безплатно. Получената статистика подбуди ръководството на Харковския метрополитен да инициира проект по внедряване на автоматична система за заплащане на пътуването, която беше реализирана от ЛОТ Груп през 2012 г.

2005 г. Турникети-триподи с издаване на глас за станциите «Ботанический сад» и «23 август» на Харковския метрополитен, Украйна

Развивайки успешното сътрудничество с Харковския метрополитен, през 2005 г. ЛОТ Груп осъществи проект по монтаж на 47 модерни турникета тип «трипод» с глас, уникални за града за новооткритите станции «Ботанический сад» и «23 август». Турникетите бяха гъвкаво интегрирани в съществуващата система за заплащане на пътуването, оборудвани с устройства за работа с карти и оптично кодирани жетони.

Особености на проекта:

 • използване на безколекторно задвижване;
 • възможност за фиксиране на трипода във всяко работно положение.

Тези турникети се експлоатират успешно и в момента, демонстрирайки отлично качество и надеждност на работа, и получиха висока оценка от страна на клиента.

2005-2007 г. Метрото в гр. Баку, Азербайджан

В рамките на президентският проект по преход към безкасови плащания, правителството на Азербайджан прие решение да модернизира заплащането на пътуването в метрополитена в гр. Баку. Компанията ЛОТ Груп разработи и внедри автоматизирана система за заплащане на пътуването за метрополитена в гр.Баку.

През 2005-2007 г. ЛОТ Груп изпълни целият комплекс от работи по разработката и внедряването на автоматизираната система за заплащане на пътуването на 23 станции от метрополитена в гр.Баку, а именно: разработката на програмното осигуряване, производството и монтажа на апаратният комплекс, системната интеграция.

Като средство за потвърждаване на заплащането се използва безконтактната карта MIFARE®. Съществува възможност за зареждане с кредит на тези карти. Има и възможност за заплащане чрез мобилен телефон или SMS.

Към настоящето системата включва:

 • 296 турникета тип «трипод» на входовете към станциите;
 • 9 специализирани турникета в станциите;
 • 52 POS - терминала;
 • 23 сървъра;
 • централен сървърен възел;
 • 154 автомата за зареждане на пластмасови карти за заплащане на пътуването;
 • устройства за оптичната мрежа за предаване на данни.

В оборот има 3,2 млн. пластмасови карти за заплащане на пътуването MIFARE®. Брой пътници: 500-800 хиляди на ден.

Особености на проекта: в системата са предвидени контролирани изходи от станциите, което позволява по-нататък да се въведе прогресивен модел на заплащане по дистанции.

Системата успешно функционира от 2007г., като в експлоатация са въведени 5 нови станции. Ние също така планираме нейното по-нататъшно разширяване: съгласно правителствената програма за 20 годишно развитие на метрополитена до 2010 година, броят на станциите на метрото във гр.Баку ще бъде до 76. За 2014 г. е планирано въвеждане в експлоатация на две нови станции, на които в рамките на нашата система ще бъдат поставени турникетите от ново поколение «Cayman».

В момента ЛОТ Груп продължава ползотворното си сътрудничество с метрополитена в гр.Баку. Освен автоматизираната система за заплащане на пътуването, /ние също така-delete внедрихме и система за точно време и мощна система за диспечерска централизация на движението на влаковете. През 2013г. оборудвахме централна диспечерска станция.

Внедряването на нашите разработки помогна значително да се подобрят икономическите показатели, в това число рентабилността на метрополитена. Бяха отстранени възможностите за несанкциониран достъп на станциите, беше оптимизирана статистиката за човекопотока, бе повишено качество на обслужване на пътниците. Значително по-ефективно стана оперативното управление, позволявайки да се направи оптимално разписание на влаковете.

2007-2008 г. Автоматизирана система за заплащане на пътуването в метрото за многомилионен град

До 2008 г. в този метрополитен са използвани остарели турникети с вратички използващи метални жетони. Градската администрация внедри система, основана на съвременни технологии, за предотвратяването на пътуването на пътници без билети и оптимизация като цяло на метрополитена.

Компанията ЛОТ Груп разработи и интегрира комплексна система за заплащане на пътуването. Оборудването за контрол на преминаването беше изцяло заменено със специално разработени и произведени турникети тип «трипод».

Като платежно средство се използват безконтактните карти MIFARE® и оптично кодирани жетони. Системата обхваща 10 станции, обслужващ поток от пътници: 80-120 хиляди пътника на ден.

Особености на проекта:

 • монтаж на мрежа за данни в пълен обем
 • за първи път монтираме специални турникети за преминаване на пътници с ограничени възможности.

Основни резултати от проекта:

 • елиминиране на случаите за незаплащане;
 • повишена безопасност на станциите;
 • контрол на потока от пътници;
 • оптимизация на разписанието на пътуванията;
 • ръст на доходите и рентабилна работа на метрополитена.

Внедряването на системата на ЛОТ Груп също така даде възможност да се получават отчети, благодарение на които много се облекчи работата на подразделенията на метрополитена и управлението на превозите, а наличието на диагностика и контрол в онлайн режим позволява да се повиши нивото на обслужване на устройствата на системата.

2010 г. Пилотен проект за автоматизирана система за заплащане на пътуването за надземният транспорт на гр.Ташкент, Узбекистан

Извънредно високото ниво на незаплащане на пътуването накара Министерството на транспорта на Узбекистан да вземе решение за създаване на пълна закрита система за заплащане, основана на безконтактни средства за заплащане.

Компанията ЛОТ Груп разработи пилотен проект на системата, отговарящ за контрола на заплащане на пътуването, контрола за достъп в транспортното средство и формиране на отчетност за пътникопотока. От нас беше произведена необходимата техника: валидатори, смарт жетони, безконтактни карти, турникети тип „трипод”, специално предназначени за поставяне в транспортното средство. Също така беше създаден единен център, събиращ цялата постъпваща информация (за покупка и зареждане на карти за пътуване, за изпълнението на операциите за заплащане на пътуването, за състоянието на техническите средства на системата и др.).

Контрола на заплащането за пътуването се осъществява с помощта на хартиен билет, който се отпечатва след направеното плащане в салона на превозното средство. На него има информация позволяваща еднократна идентификация относно това в кое превозно средство и по кое време е направено плащането.

Особености на проекта:

 • оборудване с повишена устойчивост от неръждаема стомана с дебелина 2,5 мм;
 • турникетите са инсталирани на всички врати, влизането се осъществява през предната врата, а излизането – през останалите врати.

Резултата от това е, че значително се намалиха неплатените пътувания. Към настоящото време продължават преговорите за по-нататъшното развитие на проекта.

2011 г. Автоматизирана система за заплащане на пътуването и отчет на пътниците за въжената зъбчата железопътна линия в гр. Киев, Украйна

През 2011 г. ЛОТ Груп замени остарялата система за заплащане пътуването в горната и долната станции на Киевската желязна въжена линия. Основната цел на проекта беше автоматизацията на контрола и отчетността на движението на финансовите средства, а също така и подобрение на икономическите показатели.

ЛОТ Груп разработи и внедри системно решение по автоматизация на заплащането на пътуването, в съответствие с искането на клиента. Като средство за заплащане на пътуването бе решено да се използват еднократни смарт жетони, а за многократно пътуване – безконтактни електронни карти MIFARE®. Нашата компания разработи, произведе и внедри цялото необходимо оборудване и програмно обезпечение по този проект:

 • автоматични контролно-пропускателни пунктове (3 турникета на горната станция и 3 турникета на долната);
 • централен сървър;
 • автомати за преброяване и реактивация на жетони;
 • автоматизирано работно място за администратора.

Системата обслужва 6 хиляди човека на ден.

Особености на проекта: Киевската въжена желязна линия е забележителност на града. Това доведе до основното изискване към нашия проект – стилен съвременен дизайн на оборудването. Специално за проекта от наша страна бяха разработени и произведени турникети с уникален дизайн.

Системата безпроблемно работи вече повече от две години. Тя доказа своята ефективност още през първите два месеца на работа, като резултат – почти двойно увеличение на приходите. Такъв ефект беше получен благодарение на:

 • внедрената гъвкава тарифна система и различни видове превозни документи;
 • премахване на възможността за неплатено пътуване или преминаване с фалшиви документи;
 • намаляване на разходите на обслужваните системи.

Също така системата помогна да се автоматизират отчетите за количествата пътници с отстъпки и тяхното правилно използване; финансов и статистически отчет; подобряване начина на обслужване на пътниците и условията на труда на сътрудниците в станциите.

2011 г. Система за заплащане пътуването и отчет на пътниците на станциите от околовръстен железопътен път на гр.Киев, Украйна

През 2011 г. беше разработена и внедрена система за заплащане на пътуването, отчета на пътниците и контрола на достъп в станциите от околовръстния железопътен път в гр.Киев.

Съгласно потребностите на клиента, разработената от нашата компания автоматизирана система е гъвкаво интегрирана в съществуващата градска система за заплащане на пътуването, което дава възможност да се използват превозни билети и електронни карти от други видове обществен транспорт (например, в скоростен трамвай). Тя е удобна за пътниците и обслужващият персонал, като отговаря на необходимата икономическа безопасност, контрола на достъп и контрола на привилегированите категории пътници.

Особеност на тази системата е използването на различни средства за заплащане пътуването:

 • хартиени билети с баркод;
 • пътнически билети на основата на безконтактни електронни карти от тип MIFARE®;
 • смарт жетони (включително фискален бон, потвърждаващ плащането);
 • предварително напечатани билети на термохартия с разпознаваща система.

Уникалността на проекта е обусловена от изискването на клиента да се разработи и внедри системата в кратки срокове (за 2,5 месеца). Благодарение на нашите опитни разработчици и инженери, а също така на наличните собствени производствени мощности, целият комплекс по разработка и монтаж осъществявахме самостоятелно: от разработката на софтуера до производството и монтирането на турникетите на станциите. Това ни позволи в кратки срокове да внедрим системата за всички 14 станции:

 • разработване на софтуера според всички изисквания на клиента;
 • оборудване на 28 автоматизирани работни места за касиери, а също така и за други автоматизирани работни места: дежурен по станция, администратор, финансист…
 • монтиране на мрежа за предаване на данни и пускане на 14 станционни сървъра и и централен сървър;
 • производство и инсталиране на 86 специализирани турникета, 24 вратички за преминаване на пътници с ограничени възможности и 6 автомата за реактивация на жетони.
 • оборудване на помещението на дежурния по станция.

Особености на проекта:

 • минимален срок за изпълнение: от 20.08 до 30.10.2011 г.;
 • два типа турникета: «триподи» и вратички за преминаване на лица с ограничени физически възможности;
 • работен температурен диапазон от —40°С до +60°С;
 • системата успешно премина две сурови зими (2011 и 2012 г.), когато температурата в гр. Киев се понижи до —36°С.

Разработената от компанията ЛОТ Груп система за заплащане на пътуването и отчета на пътниците на станциите от околовръстната железопътна линия успешно функционира от Октомври 2011 г. Тя премина изпитанията на сложните времеви условия и внушителния пътникопоток. Внедряването на тази система позволи да се повишат икономическите показатели на работните линии, обезпечи се удобството при заплащане на пътуването за пътниците и се предостави възможност за контролиране на плащанията. Също така бе изключена възможността за пътуване с фалшиви превозни документи. Системата предостави възможност за контрол на количествата пътници с намаления и контрол на правомерността на използваните отстъпки, автоматизация на финансовият и статистически отчет, формиране на аналитична информация, което създаде благоприятни условия за повишаване на ефективността на оперативното управление.

2012 г. Автоматизирана система за заплащане на пътуването в надземния транспорт на гр. Киев, Украйна

През 2011 година нашата компания внедри система за заплащане на пътуването в автобусите на гр. Киев. Този проект е начален етап от прехода към централизация на заплащане пътуването в обществения транспорт с единен платежен документ. В момента в «КиевПасТранс» се експлоатират повече от 200 автобуса, оборудвани с електронни перфоратори.

Внедряването на автоматизираната система за контрол на заплащането на пътуването е предназначена за автоматизация на контрола и организиране на отчетността на картите и билетите в обществения градски транспорт. Тя позволява да се автоматизират и разширят съществуващите възможности по контрол, отчет и анализ на информацията за заплащане на пътуването в градският транспорт.

Заплащането се осъществява при качване в транспортното средство. Средството за плащане на пътуването е безконтактната електронна карта по стандарт MIFARE® или предварително напечатан на термо хартия билет. За контрол на плащането, във всеки автобус е поставен комплект оборудване на ЛОТ Груп: 3 електронни перфоратора и бордови компютър, осъществяващ връзката с централната база данни. Потвърждението за фактическото плащане е това, че на картата е отразено плащането или информацията за номера на маршрута, датата и времето на заплащане, които са нанесени от валидатора на термобилета.

Особености на проекта:

 • наличие на механизъм за разпознаване на базата на анализ за свойствата на използваният билет;
 • защита от повторно перфориране;
 • работа с предварително напечатани термобилети;
 • системата ефективно работи при екстремни температури, по-точно през зимата на 2012г., температурата на въздуха се понижи до —28°С, което не попречи на системата.

Системата за заплащане на пътуването, внедрена от ЛОТ Груп е разработена за решаване на следните задачи:

 • с 15% се увеличи събираемостта на плащанията за пътуване
 • предотвратяване на неплатено пътуване;
 • компенсация на фирми превозвачи за превоз на пътници в съответствие реалните количества превозени пътници;
 • съкращение на дотациите от бюджета за поддръжка на надземният градски пътнически транспорт;
 • оптимизация на разписанието на движенията на надземния градски транспорт, съгласно реалните данни за превозваните пътници;
 • намаляване на  натоварването на пътя в резултат от оптималното използване на маршрутите в зависимост от времевите фактори.

Внедрената от компанията ЛОТ Груп система за заплащане на пътуването и монтираното оборудване успешно функционира в продължение на целия период на експлоатация. Благодарение на системата бяха отстранени случаите на незаплащане, появи се възможност за контрол на пътникопотока и регулирането на разписанията на тролейбусите. Системата дава възможност за прехода на унифициране на системата за заплащане на пътуването в градският обществен транспорт.

2012 г. Автоматизирана система за заплащане на пътуването в метрополитена на гр. Харков, Украйна

Процеса на заплащане на пътуването в Харковския метрополитен се осъществява на база безконтактни транспортни карти и оптично кодирани жетони. Вземането на решение за модернизация на системата за заплащане на пътуването се наложи по две причини:

 • големи разходи за обслужване на действащите до този момент жетони с оптично кодиране;
 • желанието на градската администрация да внесе в целият обществен транспорт на града единно платежно транспортно средство – пластмасова безконтактна карта. При това трябваше да се спазят изискванията на законодателството самите карти да бъдат без допълнително заплащане.

Първият етап от модернизацията на действащата система за заплащане на пътуването беше продажба на транспортни карти в касите на салоните чрез автоматични вендинг машини. Компанията ЛОТ Груп се занимава с разработката, производството и внедряването на автоматите за продажба на транспортни карти. Дори пластмасовите оптично кодирани жетони бяха заменени с хартиени билети с баркод.

Компанията ЛОТ Груп разработи, монтира и интегрира системата за плащане на пътуването за Харковският метрополитен:

 • модернизация на 432 турникета;
 • производство и монтиране на 117 автоматични каси за продажба на билети;
 • производство и монтиране на 30 автоматични каси за продажба на карти;
 • 29 станционни сървъра.

Системата е монтирана на 29 станции и обслужва 700-800 хиляди пътника на ден.

Ефективността от дадената система преди всичко е обусловена от замяната на по-скъпите жетони с по-евтините пластмасови карти. От 23% на 75% се увеличи броят на пътниците, преминали към използване на пластмасови карти, което значително опрости внедряването на единната система за заплащане на пътуването, основана на безконтактна карта, за всички видове обществен транспорт в града.

Системата успешно функционира, и ние вече планираме разширяване, защото до 2031г. в гр. Харков ще се построят 11 нови метро станции и Алексеевското депо. ЛОТ Груп продължава плодотворното си сътрудничество с Харковският метрополитен. Освен автоматизирана система за заплащане на пътуването, ние внедрихме система за точно време. В метрополитена са монтирани пътни устройства за автоматично регулиране на скоростта, които са производство на ЛОТ Груп. В момента продължава оборудването на превозните средства със средства за информиране и устройства за сигнализация отваряне/затваряне на вратите, които са наше производство.

2013 г. Пилотен проект за автоматизирана система за заплащане на пътуването на надземният транспорт в гр. Дакар, Сенегал

Столицата на Сенегал, град Дакар – е с повече от 4 милионно население. Единственият вид обществен транспорт са автобусите. Една от основните транспортни фирми е правителствената транспортна компания, която поръча на ЛОТ Груп пилотният проект по внедряване на нашата система в техните автобуси. Целта на проекта е изучаване работата на системата в тежките климатични условия на Сенегал: високата температура на въздуха, значителната запрашеност, вибрацията, високата влажност.

В рамките на проекта ние монтирахме оборудване на системата в няколко автобуса. Във всеки автобус бяха поставени по 2 валидатора и бордови компютър, осъществяващ връзката с централната база данни. Като средство за плащане на пътуването служат безконтактни карти MIFARE® и безконтактни жетони MIFARE®. За това ние предоставихме автомати за продажба на карти, ръчни POS - терминали за зареждане на карти за заплащане на пътуването, автомати за реактивация на жетони. Контролът по заплащане на пътуването се осъществява с помощта на  ръчен терминал контролер.

Особености на проекта:

 • Валидатори оборудвани с TFT-дисплей и touchscreen, позволяващи да се избере зоната за пътуване;
 • Оборудването работи в извънредно тежки климатични условия (+50°С, висока запрашеност, влажност и вибрации).

Реализацията на проекта позволи на практика на транспортната компания да се убеди в ефективността по внедряване на автоматизираната система за заплащане на пътуването в надземният транспорт на гр. Дакар. Към настоящият момент се водят преговори за по-нататъшното внедряване на нашата система.

2013 г. Автоматизирана система за заплащане на пътуването в надземният транспорт на гр. Днепропетровск, Украйна

През 2013 година ЛОТ Груп внедри система за заплащане пътуването в 36 трамвая на гр. Днепропетровск. Проекта е началния етап на прехода към централизирана общоградска система за заплащане на пътуването в общественият транспорт с единен платежен документ.

Внедряването на тази система позволява да се автоматизират и разширят съществуващите възможности по контрол, отчет и анализ на информацията за заплащане на пътуването в градския транспорт.

Плащането се осъществява при влизане в трамвая. Средствата за плащане на пътуването са безконтактна електронна карта по стандарт MIFARE® или предварително напечатан на термохартия билет. За контрола на плащането във всеки трамвай бе монтиран комплект оборудване на ЛОТ Груп: 3 валидатора и бордов компютър, осъществяващ връзката с централната база данни. Потвърждение на факта, че е направено плащането е, че са съхранени транзакцията в картата и номера на маршрута, датата и времето на заплащането, които са нанесени от валидатора на билета посредством термопечат.

Внедрената от компанията ЛОТ Груп система за заплащане на пътуването и монтираното в рамките на системата оборудване е успешно въведено в експлоатация през ноември 2013 г. Към настоящият момент системата вече показа първите резултати: практически се предотвратени случаите на неплащане, значително се увеличи контрола. Сключен е договор за по-нататъшно разширение на системата за другите видове обществен транспорт на града.

2004-2013 г. Планински ски курорти в Украйна

През 2004 г. ЛОТ Груп разработи първата на украинския пазар система за електронни плащания и контрол на достъпа за планински ски курорти – «Татри».

Тази система работи с пластмасови безконтактни пропуски-карти за многократно използване. Тя включва сървър, работещ с оперативната база данни, включени към него работни станции с контрол на достъпа и система броячи. Броячите са  монтирани на местата за заплащане на услугата: на лифтовете, в парковете, на входа на платените тоалетни, в пунктовете за наем на екипировка и др.

Системата «Татри» има мощна програмна база, която позволява индивидуална настройка спрямо нуждите на клиента и дава прозрачен контрол на финансовата дейност на курорта.

Преимущества на системата «Татри» за електронни плащания:

 • Максимални удобства за потребителите;
 • Опростяване на финансовия контрол;
 • Контрол на персонала, обслужващ курорта;
 • Възможност за използване на карти за заплащане на други услуги в курорта (достъп в хотелската стая, заплащане на телефонни услуги);
 • Увеличаване на престижа и привлекателността на курорта за сметка на използваните съвременни технически средства.

Към настоящият момент системата за електронно плащане «Татри» успешно функционира в 18 планински курорта в Карпатите и други региони на Украйна: «Драгобрат», «Магура», «Гимба», «Красия», «Яблуница», «Анжер», «Карпати», «Варшава», «Сатори», «Ибис», «Харковская Швейцария», «Екстрим-Стил», «Окант», « Звенив» и др.

2002-2013 г. Контрол и управление на достъпа

Проектите за контрол и управление на достъпа на компанията ЛОТ Груп успешно функционират на различни обекти:  заводи, фабрики, производствени и офисни помещения, в правителствени институции, банки и т.н. Освен това наши продукти са поставени в разнообразни центрове за услуги, отдих, провеждане на културно-масови и спортни мероприятия.

lobanovskystadium sportlife

Заводи, фабрики, производствени и офисни помещения, държавни учреждения, развлекателни и спортни комплекси

 • «Перевалски месопреработвателен завод»
 • ДП «Адком-Украина»
 • Завод «Акваизол», с. Подворки
 • ЗМКБ им. Ивченко
 • Авдеевски коксохимически завод
 • «Импулс», гр. Северодонецк
 • «Ватек», гр. Киев
 • Балаклейский циментов завод
 • Днепропетровски стрелочен завод
 • Полтавски Турбомеханически завод
 • Фармацевтична фабрика «ЗДРАВЕ»
 • Енакиевски металургически завод
 • АОЗТ «ГЕЯ»
 • Донецки облводоканал
 • Полтавска фирма «ВОРСКЛА»
 • Укрспецвагон, с. Панютино
 • «Шлифверст», гр. Лубн
 • Първомайска шевна фабрика, гр. Първомайск
 • ХИ «Енергопроект»
 • Полтавски завод за газоразрядни лампи
 • Корпорация «Електроюжмонтаж»
 • «Донбассенерго», СлавянскаТЕЦ, п.г.т. Николаевка
 • «Енергопром», гр. Днепропетровск
 • «Концерн «НИКО», гр. Днепропетровск
 • «Спецкран», гр. Харков
 • «Инком»
 • «Дивикс»
 • «Топло електро проект съюз»
 • «Укр хим транс амоняк»
 • «Тайфун 2000»
 • «Агро-Дарина»
 • «Визард»
 • «Энергомаш»
 • «Харковски завод за ликьор и водка»
 • «Житомир-полисакс»
 • «Павлоградхиммаш»
 • «Станкинпром»
 • «Скиф»
 • «Монолит»
 • «Полтавски завод за кварцово стъкло»
 • «Радиореле»
 • «Артмотор»
 • «Хоролска керамика»
 • «Сталконструкция»
 • ХМЗ «Свет шахтера», гр. Харков
 • «Перечински ЛХК», гр. Перечни
 • «Турбоатом», г. Харков
 • «Ахтрка-нефтгаз», гр. Ахтрка
 • «ЮГОК», гр. Кривой Рог
 • «ЮГОК», гр. Кривой Рог
 • «Чугуевски завод за дизелова апаратура», гр. Чугуев
 • «Генератор», гр. Киев
 • «Днепрошина», гр. Днепропетровск
 • Екта-пром», гр. Житомир
 • «Тандем-плюс», гр. Харков
 • «Черноморски корабен завод» гр. Николаев
 • «Каргилл»
 • «Харковски лагерен завод»
 • «Золочевски завод за хранителни концентрати»
 • «Украинска пивна компания»
 • «Хладопром»
 • «Каравански спиртов завод»
 • «Интергласт»
 • «Айс-Запорож»
 • «Днепродзержински автозавод»
 • «Охрана-комплекс»
 • «Аликон-Маркет»
 • «Крок»
 • «Волочиски машиностроителен завод»
 • «Биол»
 • «Дели шее»
 • «Вион»
 • «Днепрокран»
 • «Тернополски радиозавод «ОРИОН», гр. Тернопол
 • «Автоматгормаш им. Антипенко»
 • Омега-Автопоставка, гр. Харков
 • МКС, гр. Харков
 • «Трансвинвестсервис»
 • «Перечински дървопреработвателен комбинат»
 • «Укренергочермет»
 • «Днепрометиз»
 • «Галактон»
 • «ТехноАрт»
 • «Тандем Плюс»
 • «Зевес»
 • «Явал Украйна»
 • «Агро-Трейд»
 • «АТП 2227»
 • «Борщивски спиртзавод»
 • «Фолио плюс»
 • «Вик-Тан»
 • «Старобешевска ТЕЦ»
 • «Киевски завод за санитарно технически изделия»
 • «Полтавски завод ЕЛЕКТРОМОТОР»
 • «Галичина»
 • «Волчански МЕЗ»
 • «Санта Украйна»
 • «Галактон», гр. Киев

Правителствени институции

 • Прокуратура на Луганска област
 • Прокуратура на Харковска област
 • Прокуратура на Полтавска област
 • «Харковски метрополитен», Управление

Банки

 • «Мегабанк», гр. Харков
 • Акционерна банка «Мегабанк»
 • Акционерна банка «Факториал»
 • «Земелний банк»

Автоматични паркинги

 • «Макрокап Девелопмент Украйна»
 • «Харопттърг»
 • Харковска централен автогара
 • «Харковски Тракторен Завод»
 • «Бизнес център Лидер Класс» гр. Харков
 • «Явал-системи», гр. Харков
 • «Вариант»
 • «Комфорт», гр. Харков
 • «Таргет», гр. Харков